16/02/2016 Все про усиновлення в Україні ч.2 "5 кроків щоб всиновити"

 ›   ›  16/02/2016 Все про усиновлення в Україні ч.2 "5 кроків щоб всиновити"

Процес усиновлення в Україні, складається з п'яти основних етапів:

 • постановка на облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину та отримання висновку про можливість бути усиновлювачами;
 • знайомство з базою даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підлягають усиновленню; 
 • знайомство, встановлення контакту з дитиною, яка перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підлягають усиновленню;
 • підготовка документів для подання до суду;
 • звернення до суду із заявою про усиновлення.

Крок перший. Звернення до служби у справах дітей за місцем проживання з письмовою заявою про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).   

До заяви додаються такі документи:  

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;  

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС; 

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; 

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за відповідною формою, яку можна отримати в службі у справах дітей;  

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;  

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника; 

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. 

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя. 

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів:

 • перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;  
 • проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;  
 • складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників (складається комісією у складі не менше 3-х чоловік);
 • розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Крок другий. З моменту отримання позитивного висновку щодо можливості бути усиновлювачами ви маєте право звернутися до будь-якої служби у справах дітей для отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені. Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку. 

Крок третій. Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. Про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною складається акт. 

Після встановлення контакту з дитиною та подання до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити, кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішенням суду про усиновлення. У разі коли до закінчення строку дії направлення кандидати в усиновлювачі не подали до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву про бажання усиновити дитину, вважається, що вони відмовилися від усиновлення. Але це не означає, що ви не можете ознайомитися повторно з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

Крок четвертий. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою. 

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі:

 • з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення;
 • готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. 

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку для подання його до суду. До висновку додаються наступні документи:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документи, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою; 
 • повідомлення закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому виховується дитина, не надається;
 • висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток  дитини;  
 • акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною. 

Крок п’ятий. Звернення до суду із заявою про усиновлення дитини. За загальним правилом підсудності така заява подається за місцем проживання (пребування) дитини, яка підлягає усиновленню. До заяви мають бути додані: висновок про доцільність усиновлення та всі додатки, які видавалися разом з ним, а також висновок про можливість бути усиновлювачем та додатки, які разом з ним прошиті.

Після позитивного рішення суду усиновлювачі звертаються у службу в справах дітей, яка надавала висновок про доцільність усиновлення, для зняття дитини з обліку дітей, які можуть бути усиновлені та передачі її тепер уже новим батькам.  

 

Соломія М’ятка, Олег Репало

cпеціально для Molodid & Partners, Law firm


Адреса:

Київ, вул. Стуса 35-37, офіс 400

chief.mplawyers@molodid.com

Телефони:

+38 (097) 156 19 29

+38 (099) 26 62 567